Wielka Wojna na Jurze

Od lat zajmujemy się tematem pierwszej wojny światowej na Jurze. Efektem wspomnianego zainteresowania były liczne publikacje prasowe oraz książka naszego autorstwa, wydana w grudniu 2008 roku przez krakowskie wydawnictwo Libron. Publikacja powstawała dwa lata a jej podstawą były między innymi badania terenowe, austriackie materiały źródłowe, dzienniki bojowe jednostek rosyjskich walczących na Wyżynie i nigdy nie publikowane dokumenty i szkice archiwalne. Praca ma charakter popularno ? naukowy , powstała w celu usystematyzowania materiału i popularyzacji mało znanego zagadnienia. Pierwsza wojna odcisnęła bowiem w Jurze swoje trwałe piętno, którego obecnie najbardziej widocznym znakiem są liczne cmentarze wojenne skrywające zwłoki poległych w listopadzie i grudniu 1914 żołnierzy  trzech walczących armii. Publikacja jest obecnie szeroko dostępna w księgarniach oraz sklepach internetowych. Wszystkim zainteresowanym gorąco polecamy naszą książkę.